fbpx

SQL III. Pokočilý

Katalógové číslo: 471 Kategórií:

SQL III. Pokočilý

<div id="course_content">
<div id="course_information">
<div id="course_description">

Kurz SQL III. Pokročilý ťa oboznámi s rozšírenými možnosťami využívania jazyka SQL. Kurz SQL III. Pokročilý ťa naučí zvládnuť kombináciu dát v SQL z viacerých tabuliek, tvorbu zložitejších dotazov a osvojíš si možnosti správy dát s pomocou jazyka DML. Problémy ti nebude robiť ani zabezpečenie prostredníctvom jazyka DCL. Absolvent kurzu SQL III. Pokročilý zvládne využívanie jazyka SQL, jeho implementáciu do aplikácií, zabezpečenie a správu dát.

</div>
</div>
</div>