fbpx

Online kurz Testovanie Bezpečnosti Webových Aplikácii

Katalógové číslo: 5135 Kategórií:

Online kurz Testovanie Bezpečnosti Webových Aplikácii

Online kurz Testovanie Bezpečnosti Webových Aplikácii je pre vás ideálny, ak sa chcete naučiť vykonávať manuálne aj automatické testy bezpečnosti a ako vhodne jednotlivé testovacie metódy kombinovať. Zoznámite sa s projektom OWASP, s jeho metodikami a voľne dostupnými nástrojmi. Po absolvovaní online kurzu budete schopní vykonať samostatne penetračné testy webovej aplikácie, správne ohodnotiť riziká spojené s nájdenými zraniteľnosťami a vystaviť záverečnú správu s výsledkami bezpečnostného testu. Okrem toho sa naučíte ako vhodne evidovať a revidovať bezpečnostné nálezy a ako merať prínosy zavedenia bezpečnostného testovania.