fbpx

Online kurz SQL III. Pokročilý

Katalógové číslo: 471 Kategórií:

Online kurz SQL III. Pokročilý

Online kurz SQL III. Pokročilý vás oboznámi s rozšírenými možnosťami využívania jazyka SQL. Online kurz SQL III. Pokročilý vás naučí zvládnuť kombináciu dát v SQL z viacerých tabuliek, tvorbu zložitejších dotazov a osvojíte si možnosti správy dát s pomocou jazyka DML. Problémy vám nebude robiť ani zabezpečenie prostredníctvom jazyka DCL.