fbpx

Online kurz Správne konanie

Katalógové číslo: 7709 Kategórií:

Online kurz Správne konanie

Cieľom online kurzu Správne konanie je oboznámiť vás o právnych normách v oblasti správneho poriadku a kontrolnej činnosti orgánov verejnej správy s príkladmi praktickej aplikácie. Okrem vybraných otázok týkajúcich sa správneho konania podľa Správneho poriadku bude na online kurze venovaný priestor aj jednému z nových kódexov. Online kurz Správne konanie poskytne účastníkom priestor nielen na získanie informácií k niektorým problematickým otázkam správneho konania, ale aj k novému režimu správneho súdnictva v SR.