fbpx

Online kurz Objektovo Orientovaná Analýza

Katalógové číslo: 1179 Kategórií:

Online kurz Objektovo Orientovaná Analýza

Online kurz Objektovo Orientovaná Analýza vás naučí ako vytvárať konzistentné modely systému v jazyku UML. Zoznámime vás s podstatou objektovo orientovaného prístupu a s jeho aplikáciou na analýzu informačného systému, vychádzajúceho z modelu podnikových procesov. Naučíme vás tiež zostaviť model prípadov použitia, vytvoriť slovné scenáre, navrhnúť analytický model pomocou diagramu tried, ale aj vytvoriť realizáciu prípadov použitia pomocou diagramov interakcie.