fbpx

Online kurz Microsoft Word – Tvorba Bakalárskych a Diplomových Prác

Katalógové číslo: 4653 Kategórií:

Online kurz Microsoft Word – Tvorba Bakalárskych a Diplomových Prác

Online Kurz Microsoft Word – Tvorba Bakalárskych a Diplomových Prác s veľkými dokumentami sa zameriava na nástroje programu Word, ktoré zefektívňujú tvorenie diplomovej, rigoróznej alebo semestrálnej práce alebo čokoľvek, čo môžeme nazvať rozsiahlym a veľkým dokumentom. Ukážeme si dôležité koncepty pri písaní veľkých dokumentov ako je správna tvorba štruktúry pomocou sekcií a štýlov, ale aj vysvetlenie dôležitých typografických nastavení a úpravy grafiky, ktoré sú dôležité aby písanie práce nebolo pracné a aby práca bola vyhovujúca nielen po stránke faktografickej ale aj vizuálnej.