fbpx

Online kurz Interný Auditor ISO 27001

Katalógové číslo: 727 Kategórií:

Online kurz Interný Auditor ISO 27001

Online kurz Interní Audítori preverujú, či celý systém bezpečnosti informácií je v súlade s požiadavkami normy, či je efektívne zavedený a ako efektívne v praxi funguje. Prínosom interných auditov je predovšetkým vyhľadanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Získate spôsobilosť (odbornú kvalifikáciu) pre vykonávanie interných auditov tým, že sa podrobne zoznámite s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013. Ukážeme si proces posudzovania rizík (Risk Assessment), ktorý je základným prvkom tejto normy a s jeho prínosmi. Tiež si ukážeme proces implementácie ISMS, získaš praktické skúsenosti týkajúce sa prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopíte psychologické aspekty auditu a budete pripravený na možné prekážky, s ktorými sa môžete pri vykonaní auditu stretnúť.