fbpx

Objektovo-orientovaná Analýza

Katalógové číslo: 1179 Kategórií:

Objektovo-orientovaná Analýza

Kurz Objektovo-orientovaná Analýza ťa naučí ako vytvárať konzistentné modely systému v jazyku UML. Zoznámite ťa s podstatou objektovo-orientovaného prístupu a s jeho aplikáciou na analýzu informačného systému, vychádzajúceho z modelu podnikových procesov.

Naučíme ta tiež zostaviť model prípadov použitia, vytvoriť slovné scenáre, navrhnúť analytický model pomocou diagramu tried, ale aj vytvoriť realizáciu prípadov použitia pomocou diagramov interakcie. Popísať životný cyklus objektov pomocou stavových automatov.