fbpx

Microsoft Excel – Financie a Finančné Funkcie

Katalógové číslo: 1172 Kategórií:

Microsoft Excel – Financie a Finančné Funkcie

Naučíme ťa tvorbu tabuliek v programe Microsoft Excel, pohybovať sa v tabuľkách, ako riešiť výpočty v tabuľkách s využitím vzorcov. Ďalej ťa naučíme tvoriť grafy, formátovať vzhľad buniek a textu a celé tabuľky graficky upravovať. Absolvent kurzu získa praktické skúsenosti s využitím Microsoft Excel so zameraním na riešenie jednoduchých úloh úrokového počtu, na vyhodnocovanie efektívnosti investičných variantov a na posúdenie rizikovosti portfólia cenných papierov.